Esterler


Etil Asetat: Parfümlerde kullanımı sırasında çabucak buharlaştığından dolayı, parfümün kokusunu deride bırakarak yüzeyden ayrılır. Etil asetat genel olarak çözücü ve seyreltici olarak kullanılır.

Metil Asetat: Boya ve vernik sanayisinde ve yapıştırıcı imalatında ağırlıklı olarak kullanım görür.