Sülfoksitler


Di metil sülfoksit ( DMSO ) : DMSO, polar aprotic solvent olup, dimethylformamide, dimethylacetamide, N-methyl-2-pyrrolidone, and HMPA gibi maddelerden daha az toksik bir yapıya sahiptir. DMSO kimyasal reaksiyonlarda çözücü tuz olarak ve özellikle de Finkelstein reaksiyon ları ve diğer nükleofilik yerdeğiştirme içeren kimyasal reaksiyonlar için çözücü olarak kullanılmaktadır.