Aminler


Monoethanolamin: Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

Diethanolamine: Fotografik kimyasalların üretiminde; gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak; ve deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

Triethanolamin: Yapı Kimyasalları, Madeni Yağ Üretimi, Antfiriz Üretimi

Hekzametilentetramin: Gıda sanayinde mikrobiyal koruyucu olarak çok az kullanılır, Ayrıca endüstriyel alanlarda, reçine üretimlerinde, kauçuk sektöründe ve tekstil imalat aşamalarında kullanım alanı bulur.

Diethylenetriamine (DETA)

Triethylenetetramine (TETA)

Ethylenediamine (EDA)

Aminoethylethanolamine (AEEA)

Tetraethylenepentamine ( TEPA )

Diisopropanolamine (DIPA)

Triisopropanolamine (TIPA)