Lignosülfonatlar


Sodyum Lignosülfonat: Çimento akışkanlaştırıcı olarak ve çamur sıvılaştırıcı olarak çimento endüstrisinde, işleme esnasında bağlantı ilavesi olarak dökümhanede kullanılır.

Kalsiyum Lignosülfonat: Çimento üretiminde ve organik tarım ürün formüllerinde kullanım alanı bulur

Potasyum Lignosülfonat: Çimento harçlarını akışkanlaştırıcı yapmak için kullanılan bir ajandır. Tarımda ise, bünyesinde bulunan organik madde miktarından faydalanılarak sıvı bitkisel FULVİK ASİT üretimi yapılır.

Amonyum Lignosülfonat: Tarımda gübre olarak kullanılır. Bitkilerin gelişmesi için gerekli azot ve kükürt ihtiyacını giderir. Asit özellikli bir gübre olduğu için nötr ve kireçli (alkali) topraklarda kullanılır. Uzun yıllar sürekli olarak toprağa verilmesi halinde topraktaki asit miktarını arttırır. Bu nedenle asitli topraklara verilmemelidir.
Etiketler: Sodyum Lignosülfonat, Kalsiyum Lignosülfonat, Potasyum Lignosülfonat, Amonyum Lignosülfonat,