Kekleşme Önleyiciler


Silisyum Di Oksit: İlaç sanayinde tablet yapımında, endüstride ise yüksek dayanıklılığa sahip boyaların yapımında kullanılmaktadır.

Konesil K 200