Ketonlar


Aseton: Kozmetik sektöründe çözücü olarak kullanılır (oje çıkarıcı). Boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılır.

Siklo Hekzanon: Özellikle adipic asit ve karbolaktamın(yaklaşık%95) organik sentezlerinde, polivinil klorid ve onun kopolimerlerinde, ester polimerlerde, boya ve vernikler için temizleyici, kir çözücü, metal yağlarının giderilmesinde ve cilalamalarda, doğal ve sentetik reçineler, wax ve yağlarda, çözücü olarak kullanılır

Metil Etil Keton: Nitroselüloz kaplamalarda ve vinil film lerde çözücü olarak, gliptal reçinelerde, boya sökücülerde, çimento ve tutkallarda, organik sentezlerde, akrilik kaplamalarda, temizleme sıvılarında kullanılır