Kalite Politikamız

  • Ürün tedariğinde  kalite standartlarına ve  güvenilirliğine bağlı kalmak.
  • Personellerimizin  bu konudaki verimliliği için eğitim ve motivasyon faaliyetlerine gereken önemi vermek.
  • Kimya sektöründe küresel rekabet ortamında, en uygun maliyette ve kalitede hizmetimizi müşteriye ulaştırarak rekabet gücümüzü arttırmak.
  • Gerçekleştirdiğimiz tedariklerimizde, çevreyi koruma ve toplum menfaatlerini kollama ilkesini benimsemek.
  • Müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda ve zamanında sunarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Gelişen ve değişen tedarik şartlarına paralel olarak kaliteli ürünlerin tedariği için yönetim ve çalışma  sistemimizde sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkelerimizdir.